ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเเยก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เเละอัตตราการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเเยก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ …

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเเยก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เเละอัตตราการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ Read More »

นายก ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพประชาชนให้ห่างไกลโควิด 19

นายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเเยก …

นายก ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพประชาชนให้ห่างไกลโควิด 19 Read More »