องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต คอร์รรัปชั่น

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก นำโดยนายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

Leave a Comment