วันแม่แห่งชาติ 2564

11 สิงหาคม 2564 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง #วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 -นายสุรสิทธิ์ สายอุตส่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เปิดกรวยดอกไม้สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ฯ นำกล่าวเทิดพระเกียรติ นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะหนองสองห้อง อบต.สามแยก

Leave a Comment