ร่วมต้อนรับนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข​เขตสุขภาพที่10

2 สิงหาคม 2564 นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา,นายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ,นายวุฒิชัย วงศาเวียง นายดเทศมนตรีตำบลสามแยก ร่วมต้อนรับท่าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข​เขตสุขภาพที่10 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม, ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด 19 อำเภอ​เลิงนกทา​ ณ วัดสุมังคลาราม บ้านด่าน ต.สามแยกอ.เลิงนกทา. จ.ยโสธร

Leave a Comment