ผู้จัดการร้านรุ่งเรืองวัสดุมอบที่นอนจำนวน 10 ชุดเพื่อใช้ในสถานที่จุดพักฟื้นผู้ป่วยโควิด 19

1 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกโดยนายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์ นายกฯ รับมอบที่นอนจำนวน 10 ขุดจากนางพูลศรี จารุสาร ผู้จัดการร้านรุ่งเรืองวัสดุ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อใช้ในสถานที่จุดพักฟื้นผู้ป่วยโควิด 19 ที่วัดสุมังคลาราม บ้านด่าน ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร #ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ.

Leave a Comment