การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 12
  • 96

โครงการ อบต.สัญจร บ้านด่าน หมู่ 6

โครงการ อบต.สัญจร 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ออกบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  รับเรื่องราวร้องทุกข์ จากประชาชน  แจ้งข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ณ ศาลาประชาคมบ้านด่าน หมู่ 6