การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 19
  • 16
  • 30
  • 27
  • 195
  • 808

วันแม่แห่งชาติ 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม ตัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563.
-กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
-กิจกรรมมอบรางวัลแม่ดีเด่น
-กิจกรรมการแสดง
โดยนายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก