นายเลอพงษ์ รักษาเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เบอร์โทร : 062-9049093
การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 19
  • 16
  • 30
  • 27
  • 195
  • 808

โครงสร้างคณะผู้บริหาร

นายเลอพงษ์ รักษษเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร : 062-9049093
นายอุดมพร ทุมจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร : 0897171663
นายประสิทธิ์ พวงดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร :
นายประยูร จันทร์สว่าง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร :0994329634