นายเลอพงษ์ รักษาเพียร
นายก อบต.สามแยก
โทร 062-9049093

การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 8
  • 2,335
  • 650
  • 5,220
  • 592
  • 17,966
  • 24,962

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญญาลักษณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร